Výstava Middle East Europe

Na výstavu Middle East Europe, která probíhá v centru současného umění DOX v Praze ve dnech 21.1. - 20.4.2012 jsme instalovali větší množství plazmových obrazovek v speciálních výstavních krytech, propojené projekce a další projekční techniku. Srdečně Vás zveme na zhlédnutí této unikátní výstavy.

Výstava Middle East Europe

Výstava Middle East Europe, DOX Praha Výstava Middle East Europe, DOX Praha

Výstava Middle East Europe, DOX Praha Výstava Middle East Europe, DOX Praha

Výstava Middle East Europe, DOX Praha Výstava Middle East Europe, DOX Praha

Současná mediální realita se vyznačuje snadnou dostupností obrazů zachycujcích války a etnické konflikty probíhající kdekoli na světě. Dobrým příkladem tohoto jevu jsou záběry z Izraele a Okupovaných území, které běžný obyvatel „Západu“ zná i přes to, že nikdy nenavštívil Blízký východ. 

Výstava Middle East Europe prezentuje díla evropských umělců reagující na blízkovýchodní konflikt v přímé konfrontaci s pracemi jejich palestinských a izraelských kolegů. Zároveň projekt demonstruje historickou i současnou provázanost Evropy a Blízkého východu. Mnozí umělci nalézají kořeny dnešního problému v evropském antisemitismu, který vedl k exodu Židů do Palestiny. Jiní sledují napětí mezi kulturami v dnešní Evropě a ukazují, jak tenká je hranice mezi strachem, náboženskou či rasovou nesnášenlivostí a fyzickým násilím, ať už se jedná o současné projevy nenávisti k Židům nebo o strach z Islámu. Jedním z klíčových témat výstavy je srovnání děl vycházejících z přímé zkušenosti s těmi, které čerpají inspiraci z mediálního zobrazení konfliktu. Na obecnější úrovni může tato výstava mapující izraelsko-palestinský konflikt prostřednictvím uměleckých výpovědí sloužit jako modelová studie fungování politického umění obecně. V tomto kontextu se nabízejí následující otázky: Jak lze komentovat problémy, s nimiž umělec nemá osobní zkušenost? Jak se mění přijetí díla, když je přemístěno ze země svého původu do místa, jímž se zabývá, a jak se tímto přesunem změní jeho význam? Je fundamentální rozdíl mezi uměním a aktivismem? Má toto umění vliv na události, které popisuje? A koho to vůbec zajímá?

Součástí projektu bude doprovodný program filmových projekcí Příliš blízký východ a konference, na níž vystoupí palestinští, izraelští a evropští umělci, společně s mírovými aktivisty a odborníky na blízkovýchodní kontext. Záměrem konference je kriticky vyhodnotit způsoby, jimiž mediální obrazy konfliktu tvarují jeho „podstatu“ a ukázat možné dopady umění, zabývajícího se touto problematikou.

Kurátorky výstavy: Tamara Moyzes, Zuzana Štefková

Vystavující umělci:
Anisa Ashkar (PS), Nasrin Abu Baker (PS), Yael Bartana (IL), Emad Bornat (PS), Noam Braslavsky (IL), Noam Darom (IL), Christoph Draeger (CH), Radovan Čerevka (SK), Ronen Eidelman (IL), Róza El-Hassan (HU), Fawzy Emrany (PS), Hanna Farah - Kufer Birim (PS) & Hila Lulu Lin (IL), Raafat Hattab (PS), Ihab Jadallah (PS), Khaled Jarrar (PS), Cheb Kammerer & Sharon Horodi (DE/IL), Wolfram P. Kastner (DE), Michelle & Nicolas (CZ), Milan Kohout (CZ), Milan Kozelka (CZ), Radim Labuda (SK), Jumana Manna (PS), Shahar Marcus (IL), Volker März (DE), Miklós Mécs & Judit Fischer (HU), Avi Mograbi (IL), Tamara Moyzes (SK), Damir Nikšić (BiH), Tamar Paikes (IL), Public Movement (IL), Itamar Rose& Yossi Atia (IL), Yonatan Shapira (IL)& Ewa Jasiewicz (PL), Joanna Rajkowska (PL), Ruti Sela& Maayan Amir (IL), Ivan Vosecký (CZ), Shlomi Yaffe (IL),

06.02.2012 13:54