Festival Nový ruský film

Na festival Nový ruský film jsme dodali projekční a prezentační techniku.

NovyRuskyFilm projekce prezentacnitechnika

Televize Televize Televize 

15.10.2019 14:25