Adventní večery s MČ Praha 15

Městská část Praha 15 si pro spolupráci na adventních večerech zvolila znovu naši společnost a my jsme pro tyto akce rádi dodali stage, stany a další vybavení. Věříme, že si tak všichni návštěvníci užili krásnou předvánoční atmosféru i díky nám.

openairakce stage stan pivniset montaz

Stage Stage Stage

02.01.2020 16:02