2.pražský sportovní summit

Realizace velkoplošné projekce 6x4m. Ve středu 3. září 2014 se v Aréně Sparta sešli představitelé hlavního města Prahy se zástupci všech významných sportovních institucí a klubů na 2. Pražském sportovním summitu.

Ve středu 3. září 2014 se v Aréně Sparta sešli představitelé hlavního města Prahy se zástupci 
všech významných sportovních institucí a klubů na 2. Pražském sportovním summitu.

Setkání poskytlo účastníkům zásadní informace o možnostech financování všech pražských 
sportovních organizací z veřejných zdrojů pro rok 2015 a následující období. Primátor 
metropole Tomáš Hudeček představil konkrétní návrh o podpoře sportu na úrovni 
minimálně jednoho procenta z rozpočtu hlavního města Prahy. 

Radní Lukáš Manhart představil sportovní veřejnosti zcela nové schéma pražských 
sportovních grantů. Vypsané granty byly zveřejněny hned několik hodin po skončení 
summitu. Pro vedení Prahy bylo velmi pozitivním zjištěním, že jej vrcholní zástupci českého 
sportu, ale i samotní účastníci označili jako lídra při hledání dlouhodobých systémových 
řešení financování sportu a přerozdělení loterijních peněz.

Za vedení města pak Petr Bříza zdůraznil důslednější kontrolu veřejných prostředků a 
vytvoření pevného legislativního rámce pro další rozvoj projektu Praha sportovní. 2. Pražského sportovního summitu se zúčastnilo více jak 350 registrovaných hostů, z nichž naprostou většinu tvořili posluchači z řad místních sportovních klubů.

2. Pražský sportovní summit

2. Pražský sportovní summit

03.09.2014 12:10